Visjonen

Teori til praksis

Studenter er verdensmestere i å tilegne seg teoretisk kunnskap, men denne kunskapen skal også anvendes til å skape noe. Revolve NTNU dreier seg om å skape fremtidens ingenører på NTNU.  Gjennom tverrfaglig teamarbeid gir Revolve NTNU studentene på NTNU muligheten til å bruke tilegnet teori og anvende det i praksis, for å løse komplekse oppgaver. Denne oppgaven er å levere NTNU sitt bidrag til Formula Student.

Ut ifra dette har derfor Revolve NTNU en visjon: Fra teori til praksis. Dette mener vi vil gjøre studentene enda bedre, ikke minst klargjøre dem for den praktiske hverdagen som venter senere i arbeidslivet. Revolve NTNU er frivillig for alle som er med, og således kun et suplement til den teoretiske utdanningen man får ved NTNU.

Norwegian (Bokmål)