R&D

R&D (Research and Development) er forskningsområdet I Revolve NTNU. Her utvikles de mer ambisiøse prosjektene som skal heve bilen til et nytt nivå.

Utviklingen av et adaptivt hjuloppheng er en stor del av hva vi driver med på R&D. Dette er et hjuloppheng som kontinuerlig varierer stivheten på demperne mens bilen er i fart. Dette gir et mer balansert tyngdepunkt, som igjen fører til bedre veigrep. Det har også store fordeler for sjåføren. Bilen blir nemlig mer forutsigbar og dermed lettere å kjøre. Selve stivhetsreguleringen bestemmes ut ifra algoritmer som benytter informasjon fra en rekke sensorer på bilen. Blant annet benyttes utslag på gasspedal, bremsetrykk og rattvinkel. Ved å benytte disse verdiablene justeres demperne før bilen faktisk opplever endringer i g-kreftene, noe som vil si at vi har ideell demperstivhet gjennom hele svingen, eller gjennom hele akselerasjonen. Demperne kobles også til girsystemet som i år er elektronisk styrt.

Algoritmene som brukes til å bestemme demperstivheten har vi kommet frem til ved å utlede forskjellige likningssett for bilens oppførsel. Vi har deretter simulert hjulopphengets egenskaper ved hjelp av dataprogrammer som Matlab og Optimum-G. På denne måten har vi kommet frem til et optimalt grunnoppsett, altså den mest gunstige stivheten ved statiske dempere. Dette bruker vi som utgangspunktet vi regulerer ut ifra.

Et annet spennende prosjekt er utviklingen av en spenningsregulator. Dette er en slags lader som tar spenningen som produseres i dynamoen og bruker den til å lade batteriet. Batteriet forsyner bilens elektroniske system med strøm, så det er viktig at laderen lader med tilstrekkelig effekt. Utfordringen her er å utnytte den varierende spenningen fra dynamoen. Spenningen varierer nemlig med motorens turtall. Regulatoren skal omgjøre 3-fase AC til DC, for så å justere spenningen til 14V.

Vi jobber også litt med en konseptutvikling for el-bil. Dette er et slags forstudie som kartlegger de forskjellige metodene og utfordringene ved utviklingen av en el-bil, da dette er aktuelt for senere år. 

 

 

 

Norwegian (Bokmål)