Ramme

Rammen er skjelettet i bilen, og holder bilen sammen. Rammens stivhet og vekt er essensiell for kjøreegenskapene.

                                  Foreløpig CAD-modell av årets ramme

Årets ramme bygger i stor grad videre på fjorårets rammekonstruksjon, men med en del forbedringer. Vektreduksjon er et av fokusområdene på alle områdene av bilen, og kanskje spesielt når det gjelder rammen. Derfor blir rammen både kortere og smalere enn i fjor, og dermed betydelig lettere. Likevel har det nye designet bedre plass på strategiske områder, slik at vektreduksjonen ikke går på bekostning av førermiljøet.

 

           

                  Sammenligning mellom fjorårets ramme (mørk) og årets foreløpige ramme (lys).

 

Fra arrangøren av Formula Student (IMECHE) sin side er det enkelte festepunkter og rørdimensjoner som er regelbestemt. Dette er hovedsakelig av sikkerhetsmessige årsaker. Vår oppgave består i å bygge en lett og stiv ramme ut ifra disse kriteriene. For å oppnå dette bruker vi hule stålrør i alle delene av rammen. Dette er fordi hule stålrør gir bedre stivhet, i forhold til vekt, enn massive stålrør. Av samme grunn går vi for tynnere veggtykkelse i stålrørene enn i fjor. Videre bestemmer vi festepunktene til rørene. Her gjeler det å bruke minst mulig rør og likevel oppnå høyest mulig rammestivhet. Ved hjelp av datasimuleringsprogrammer kan vi beregne rammens stivhet fortløpende, og hele tiden få tilbakemelding på endringene som er gjort. Dette gir oss muligheten til å optimalisere rammen i forhold til vekt og stivhet på en god og effektiv måte.

I år skal vi også lage vår egen krasjboks og eget sete. Krasjboksens oppgave er å absorbere krefter og fordele dem utover på rammen ved et eventuelt sammenstøt. Dette påvirker også rammekonstruksjonen. Det er viktig at rammen beskytter føreren så godt som mulig ved en eventuell kollisjon. Det å lage eget sete gir oss muligheten til å tilpasse passformen etter sjåførene og monteringen etter rammen. I tillegg kan vi spare vekt ved å støpe setet i karbonfiber.

Norwegian (Bokmål)