Prosjektet

Hva er Formula Student?


Formula Student er en studentkonkurranse arrangert av Institution of Mechanical Engineers (IMechE) i samarbeid med flere store selskaper.
Hvert år konkurrerer flere hundre team på Formula 1-banen Silverstone i Storbritannia.

Teamene består av studenter fra universiteter verden over.  Studentene skal i team designe og bygge en enseters racerbil som vil bli utsatt for en serie av statiske og dynamiske tester.

Formula student gir studentene en mulighet til å kombinere teorien fra studiene med en unik praktisk erfaring gjennom prosjektarbeid. Gjennom prosjektet opparbeider studentene seg spesialkunnskaper innenfor et området av deres interesse. 

Konkurransen

Teamet skal simulere at de mottar en ordre på en bilprototype for evaluering. Den tenkte kunden er en ikke-profesjonell fører som skal bruke bilen på en lukket bane på fritiden. Dette krever at bilen må ha svært gode kvaliteter i form av akselerasjon, bremsing og styring. Den skal være lav i pris, lett å vedlikeholde og ikke minst pålitelig. I tillegg verdsettes faktorer som estetikk, komfort og bruk av standarddeler. Utfordringen til laget er å utvikle og fremstille prototypen samt en fullstendig dokumentasjon. Det gis poengsum for ulike vurderingskriterier og lagene konkurrerer om den beste sammenlagte poengsummen.

Konkurransen krever total forpliktelse, sene kvelder, og mange frustrasjoner og utfordringer underveis, men resultatet er utvikling av svært talentfulle unge sivilingeniører.

 

Vurderingskriterier

Utbytte

Konkurransen tiltrekker lag fra universiteter over hele verden. For universitetene, representerer Formula Student et verdifullt prosjekt som blander faglig arbeid og læring med utvikling av praktisk ingeniørkunst. Prosjektet vil være et sterkt trekkplaster for å tiltrekke søkere til studieretningene. I tillegg vil samarbeidet med bedrifter skape tettere forbindelser til lokal industri.

Industribedrifter har behov for kontinuerlige tilførsel av dyktige ingeniører og spesielt unge sivilingeniører med skitt under neglene. Selskaper som er involvert i Formula Student gjennom sponsoravtaler får tilgang til disse meget dyktige unge sivilingeniørene, både som potensielle rekrutter, og som potensielle fremtidige kunder.

Nyutdannede sivilingeniører må svært tidlig inn i en lederrolle og beherske prosjektledelse, markedsføring, teambygging, budsjettering og andre administrative gjøremål. Gjennom Formula Student utvikler studentene slik erfaring og kompetanse ved "hands on"-erfaring med en sterk bevissthet på ytelse, pris, sikkerhet, pålitelighet og overholdelse av regelverk.

 

Historie

Konkurransen ble i 1981 startet ved University of Huston i samarbeid med SAE International under navnet Formula SAE. Formålet var å gi studentene en mulighet til å utvikle både ny teknologi og sine egne faglige kvaliteter. I England tok Institute of Mechanical Engineers (IMechE) på seg utfordringen om å arrangere konkurransen i 1998. Denne ble kalt Formula Student og er forskjellig fra Formula SAE ved at den er designet for å være en læringsøvelse mer rettet mot akademiske kurs over flere år. Det er imidlertid de samme reglene som brukes av både Formula Student og Formula SAE (med noen mindre endringer), og dette betyr at lagene kan konkurrere i flere løp. Konkurransen foregår nå hvert år flere steder i verden, deriblant England, Tyskland, Italia, USA, Brasil og Australasia. Disse avholdes ved slutten av hvert studieår normalt i begynnelsen av juli.

 

Hva deltakerne sier om Formula Student

Les mer

 

 

 

 

 

 

Norwegian (Bokmål)