Nyheter

Opptak A

Etter en god del positive tilbakemeldinger fra NTNUs administrasjon samt industribedrifter har vi bestemt oss for å ta neste steg, opptak av flere medarbeidere. Nå er det på tide å ta inn flere ledere for de tekniske undergruppene samt markedsføring, organisatorisk og økonomi.

Norwegian (Bokmål)

Brosjyre

 

For å presentere Revolve NTNU og Formula Student til nøkkelpersoner har vi nå laget en brosjyre. Den sier litt om vår visjon, hvilket utbytte de forskjellige partene får og hva Formula Student går ut på. Brosjyren kan lastes ned her.

 
Norwegian (Bokmål)

Kontakt med næringslivet

Vi har de siste dagene gått inn for å måle interessen for vår organisasjon blant norske bedrifter. Vi har særlig tatt sikte på ingeniørbedrifter som søker unge sivilingeniører. Responsen har så langt vært positiv og vi opprettholder kontakten videre. Vi er igang med å lage en større informasjonsbrosjyre som forteller mer i detalj hvordan organisasjonen vår skal se ut. Vi sender denne ut til våre kontaktpersoner så fort den er ferdig.

Norwegian (Bokmål)

Grafisk uttrykk

 

I dag presenterte vi oppgaven om å utvikle vårt grafiske uttrykk til studenter ved Norges Kreative Fagskole. Det er 2. klassingene ved studiet "Reklame og merkekommunikasjon" som har fått oppgaven. De har nå i overkant av en måned til å utvikle konsepter og grafiske elementer før vi kommer tilbake for å evaluere forslagene.

 
Norwegian (Bokmål)

Oppstart

 

Styret til Revolve NTNU er nå satt og arbeidet med å tilrettelegge for mer arbeid er i gang. Grunnet eksamenslesing for samtlige begrenser vi arbeidet for øyeblikket. Vi ønsker å utvikle organisasjonen i sommerferien, for så å kunne rekruttere nye medarbeidere til høsten.

 
Norwegian (Bokmål)

Sider