Hvorfor sponse Revolve NTNU?

Gjennom et samarbeid med Revolve NTNU vil deres bedrift få tilgang til noen av norges beste studenter, både som rekrutter og som fremtidige kunder. Akkurat som i næringslivet stiller prosjektet vårt store krav til samarbeid mellom ulike ingeniørfag, og alle avgjørelser må i tillegg vurderes ut i fra et økonomisk og markedsmessig perspektiv. Som resultat utvikler vi sivilingeniører med en bredere teknisk og teoretisk bakgrunn som stiller sterkere og mer forberedt på arbeidslivet. Årets team består av i underkant 50 studenter fra hele 10 ulike linjer ved NTNU, og vi vet at vår kunnskapsdatabase vil gjøre oss til en betydelig aktør i Formula Student!

Rekruterer din bedrift fra følgende linjer? Du finner samtlige i Revolve NTNU!

 • Industriell økonomi og teknologiledelse
 • Marin teknikk
 • Produksjon og produktutvikling
 • Fysikk og matematikk
 • Elektronikk
 • Energi og miljø
 • Teknisk kybernetikk
 • Bygg og miljø
 • Industriell design
 • Datateknikk

Som en organisasjon av og for studenter håper vi også å kunne bidra til å øke interessen for realfag og ingeniørutdanning blant ungdom. Dette gjør vi ved å stille på arrangementer hvor videregående og ungdomskoler besøker og vise hva realfag kan brukes til i praksis. 28.-29. september 2012 stilte vi opp med bil og engasjerte medlemmer ved Forskningsdagene på Torget i Trondheim, hvor 10 000 elever kunne la seg inspirere!

Revolve NTNU ønsker å bidra til å fremme innovasjon og forskning på NTNU ved å benytte seg av ny teknologi både fra NTNU og fra bedrifter vi samarbeider med. Vi ønsker også å skape en toveis kompetanseflyt i mellom oss og våre samarbeidspartnere. Dette betyr at som en samarbeidspartner kan din bedrift bestille både prosjekt og masteroppgaver av våre medlemmer. Med dette ønsker vi å bidra til det norske næringslivet og samtidig knytte sterkere bånd til våre samarbeidspartnere!
 
I internasjonal sammenheng er det få studentkonkurranser som er større og som har mer prestisje en Formula Student. De siste årene har konkurransen på Silverstone hatt over 130 konkurrerende team fra universiteter verden over. Begeistringen var dermed stor når vi ble årets nykommer i 2012 og "NI Measurement & Control Award 2013"! Et så stort arrangement fører med seg et enormt mediesirkus og dette gjør Formula Student til en betydelig promoteringsarena utenfor norges grenser.
 
Revolve NTNU kommer til å fortsette å jobbe hardt for å få mest mulig oppmerksomhet i media, både nasjonalt og internasjonalt. Vi har allerede fått hovedoppslaget på Adressa.no og Aftenposten.no, samt flere artikler i både aviser og magasiner over hele Norge. Vi har allerede vært i trykken for blant annet Teknisk Ukeblad, Dagens Næringsliv og Adresseavisen, og flere blir det!
 

Som sponsor av Revolve NTNU vil din bedrift

 • Bli en bidragsyter til innovasjon og nyskapning blant studenter
 • Bidra til rekruttering til realfag
 • Utvikle og komme i kontakt med tverrfaglige sivilingeniører med relevant erfaring
 • Skape gode relasjoner til eget navn og rykte

Interessert? Ta kontakt på kristine.dybvik@revolve.no for mer informasjon!

Norwegian (Bokmål)